top of page
Vyhledat

Vyjádření Evropské komise - prošlé karty do DGT, porušování Nařízení 561/2006

Evropská komise rozšířila doporučení které členským státům EU doporučuje, jak zacházet s kartami řidičů za současných výjimečných okolností COVID-19.

EK uznává, že právní předpisy neobsahují pokyny, jak této situaci právně čelit. Vydané směrnice:


  • Nařízení (ES) 561/2006 - pravidla pro doby řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku řidičů zajišťujících silniční přepravu,

  • Směrnice 2002/15 - o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě,

  • Nařízení (EU) 165/2014 - nařízení o tachografech,


neobsahují právní základ, který by zmocňoval Komisi povoloval odchýlit se od lhůt obsažených v právních předpisech. 

Komise je však oprávněna zohlednit mimořádné okolnosti, kterým jsou členské státy během současné krize vystaveny a do úpravy zasáhnout. Útvary Komise proto doporučují opatření členským státům EU přihlédnout s ohledem na současnou krizi, což je v dané situaci nezbytné, a to jak z hlediska věcného, tak časového.

Doporučení pro členské státy zní:

  • dodat novou kartu co nejdříve po obdržení žádosti, to je s maximální přiměřenou lhůtou do 45 dnů od přijetí žádosti.

  • Vnitrostátní kontrolní orgány by při provádění kontrol nad dodržováním nařízení režimu řidičů a tachografech, měly přihlížet k současným výjimečným okolnostem.


Co se týká karet řidičů, jejichž platnost vypršela, Evropská komise navrhuje následující postup:

1. Povinnosti stanovené v odstavcích: 

  • povinnost požádat o obnovení  do 15 pracovních dnů před uplynutím platnosti karty,

  • pokud se místo bydliště liší od místa jejího vydání,

doporučuje se podání online žádosti a pokud je k dispozici, měla by být vždy upřednostňována.


2. Aby členské státy EU zajistily řádné zaznamenání období a událostí žádostí o vydání nové karty a řidič měl při sobě vždy kartu, jejíž platnost vypršela, a mohl ji předložit v případě kontroly kontrolorem v provozu.

3. Řidič by měl při sobě doklad o žádosti o výměnu vypršené karty u příslušného vnitrostátního orgánu a na požádání ji předložit kontrolním orgánům v provozu.

Evropská komise tímto reaguje na stres, který prožívají profesionální řidiči, kteří jsou nuceni ve svém pracovním režimu i vícekrát do týdne porušit stávající nařízení a přistoupit k platným výjimkám Covid-19 z Nařízení 561/2006 a 165/2014 nařízení o tachografech. Všem vnitrostátním složkám tímto doporučuje k toleranci a spíše komunikovat řidiči, který takto musel učinit, aby dbal i přes komplikace na vlastní odpočinek a bezpečnost provozu.

Zdroj: Pokyny Evropské komise ve výjimečných okolnostech (COVID-19)

10 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Opmerkingen


bottom of page