top of page
Vyhledat

Zákoník práce č. 285/2020 Sb, § 183 a a zálohy na cestu

Záloha na cestovné pro řidiče v mezinárodní nákladní dopravě bývá u některých samozřejmá, pokud se ovšem zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodnou jinak. Využití možnosti zálohy je snad pro každého řidiče výhodou.

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci zálohu na cestovné v dohodnuté výši. Maximálně až do výše předpokládaných cestovních náhrad.

Při zahraniční pracovní cestě může zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem poskytnout zálohu nebo její část

  • v cizí měně na platební kartě zaměstnavatele, či jiným adekvátním způsobem

  • v české měně nebo v jiné cizí měně pro příslušný stát, pokud je k této měně Českou národní bankou vyhlašován kurz

  • při poskytnutí stravného v jiné cizí měně, se nejprve zjistí korunová hodnota zahraničního stravného, která se přepočítá na dohodnutou měnu - opět se tyto kurzy měn a jeho přepočítání musí řídit kurzem měny dané Českou národní bankou.

Vyúčtování cestovného při návratu z cesty řidiče

  • pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodnou na jiném termínu, musí zaměstnanec náklady na cestu řádně vyúčtovat a to nejpozději do 10 pracovních dnů po dni od návratu z cesty

  • vyúčtováním zaměstnanec předá veškeré doklady a písemnosti, které za vydané cestovní náhrady hradil včetně zbylé částky zaměstnavateli

  • zbývající finanční zálohy vrací zaměstnanec zaměstnavateli ve měně, kterou mu zaměstnavatel poskytl, nebo ve měně, na kterou zaměstnanec tuto měnu v zahraničí směnil, anebo v české měně

  • částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě nižší, než činí právo zaměstnance, doplácí zaměstnavatel zaměstnanci v české měně, pokud se nedohodnou jinak

Nedohodnou-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem na jiné lhůtě, je zaměstnavatel povinen do 10 pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů zaměstnancem provést vyúčtování cestovních náhrad. Částka, kterou má zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

Při zálohách na cestovní náhrady si dávejte pozor na aktuální kurz měny a nezapomeňte si vždy vyžádat účtenku za platby, které jste na cestě provedli. V případě, že vám například automat nevydal potřebný doklad, napište pouze jednoduchou formou čestné prohlášení, kde uvedete datum, účel platby a konkrétní částku s vlastnoručním podpisem. Neobávejte se tedy zaměstnavatele požádat o proplacení i v takovémto případě.

48 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

댓글


bottom of page