top of page
Vyhledat

Změny v N561 a pozor na kabotáž

V úředním věstníku EU dnes vyšla novelizace NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1054, kterým se mění - Nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů. Souhrnné změny pro řidiče jsou takováto 1 ) Zboží, jehož přepravu provádí v mezinárodní dopravě nebo v kabotáži řidič vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje již 2,5 tuny, musí mít vybaveno toto vozidlo záznamovým zařízením a to od 1. července 2026.


2 ) Řidič smí čerpat dvě po sobě následující zkrácené týdenní doby odpočinku za podmínky, že jakékoli zkrácení týdenní doby odpočinku musí být nahrazeno odpovídající dobou odpočinku čerpanou vcelku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu.


3 )


A) Dopravce organizuje práci řidiče takovým způsobem, aby se mohl tento řidič konající jízdu v průběhu každých 4 po sobě následujících týdnů vrátit do provozovny zaměstnavatele "domů" s cílem strávit tam nejméně jednu běžnou týdenní dobu odpočinku nebo týdenní dobu odpočinku delší než 45 hodin čerpanou náhradou za zkrácenou týdenní dobu odpočinku.


Pokud však řidič čerpal dvě po sobě jdoucí zkrácené týdenní doby odpočinku, organizuje dopravce práci řidiče takovým způsobem, aby se řidič mohl vrátit před zahájením běžné týdenní doby odpočinku trvající déle než 45 hodin čerpané náhradou.


B) Dopravce zajistí, aby vozidlo jehož sídlo a provozovna zaměstnavatele, odkud obvykle vozidlo na cestu vyjíždí, se vrátilo do 8 týdnů zpět od vyjetí na vlastní sídlo, či provozovnu.


4 ) Dopravce nesmí odměňovat řidiče, jež zaměstnává nebo jejichž služeb využívá, a to ani prémiovým zvýhodněním nebo příplatky, za ujetou vzdálenost, rychlost dodání nebo objem přepravovaného zboží, pokud by tyto odměny mohly vést k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo by podněcovaly k porušování tohoto nařízení.


Ověřujeme nabytí účinnosti tohoto nařízení, zejména bodů 2.-4. Standardně vstupují nařízení EU v účinnost 20 dní od zveřejnění, takže předpokládáme, že účinnost nastane za 20 dnů. Nicméně snažíme se to ověřit a potvrdit.


99 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Comments


bottom of page