top of page
Vyhledat

CMR a na co si dát pozor

Pojištění je složitý aspekt mezinárodní kamionové dopravy v rámci CMR. I když CMR výslovně neřeší pojištění, existuje vícero problémů souvisejících s pojištěním při využití CMR v mezinárodní dopravě:


  1. Omezená odpovědnost: v rámci CMR mají dopravci omezenou odpovědnost za ztrátu, škodu, nebo zpoždění při nákladní dopravě. Maximální odpovědnost je stanovena úmluvou a je obyčejně počítána na základě hmotnosti nebo na kilogram zboží. Tato omezená odpovědnost nemusí plně pokrýt celkovou hodnotu dražšího nebo vzácného zboží a někdy vede k dohadům o výši kompenzace

  2. Nedostatečná výše pojištění: Omezená odpovědnost v rámci CMR nemusí stačit na pokrytí celkové škody na přepravovaném zboží. Někdy je potřeba uzavřít dodatečné pojištění na pokrytí rozdílu mezi omezenou odpovědností a skutečnou hodnotu zboží.

  3. Výluky a výjimky: CMR poskytuje určité výluky a výjimky, které můžou ovlivnit pojistné plnění. Například přepravci nemusí odpovídat za určité typy škod způsobených například přírodní katastrofou, válkou, nebo chybou zboží. Tyto výjimky můžou rovněž komplikovat jednání o náhradě škody.

  4. Nedostatečná dokumentace: správná dokumentace je nezbytná pro požadování pojistného plnění. Pokud CMR a další potřebné dokumenty nejsou vyplněny správně nebo došlo k jejich ztrátě, pojišťovna může odepřít plnění nebo snížit jeho výši.

  5. Spory o plnění: ke sporům může docházet mezi přepravci, speditéry nebo pojišťovateli ve věci příčiny a rozsahu škody, odpovědnosti a výše pojistného plnění. Tyto spory můžou vést k prodlením v pojistném plnění nebo dokonce k právním sporům.

  6. Volba jurisdikce: CMR nepředpisuje, zákony které země budou aplikovány v případě sporu. To může vést k neshodám v tom, která jurisdikce bude zvolena (t.j. ve které zemi dojde k soudnímu procesu).

  7. Zmírňování ztrát a pečlivost: pojišťovny obyčejně požadují, aby pojištěné strany provedli veškeré potřebné kroky k minimalizaci škody, zejména ochranu zboží před poškozením. V případě pochybnosti, že strany jednaly pečlivě, může opět dojít ke sporu při uznání nároku na pojistné plnění.

  8. Komunikace a oznámení: včasná komunikace všech stran je nezbytná v případě ztráty nebo poškození. Při prodlení s informováním o ztrátě nebo škodě může dojít ke sporu o nárok na pojistné plnění.

Sice CMR poskytuje právní rámec pro mezinárodní silniční přepravu, je nezbytné chápat její omezení a potenciální pojistná rizika a přijmou nezbytná opatření na zmírnění těchto rizik.


149 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Hozzászólások


bottom of page