top of page
Vyhledat

CMR list a jak jej vypsat

V minulém článku, jsme si psali o tématu CMR v mezinárodní dopravě (tady je odkaz na něj: www.d365.cz/post/cmr-list-jak-chrání-řidiče). Dnes vám přinášíme další informace, které vaše znalosti prohloubí.

Proč je dobré vědět, že CMR list není a nenahrazuje ani fakturu ani dodací list?

V případě záměny s těmito doklady, vám hrozím velmi nepříjemná pokuta šplhající do tisíců EUR.

Co musí CMR list minimálně obsahovat?

 • místo a datum vystavení

 • jméno a adresu odesílatele

 • jméno a adresu dopravce

 • místo převzetí zásilky a místo jejího určení

 • datum převzetí zásilky

 • jméno a adresu příjemce

 • obvyklé pojmenování povahy přepravované věci a druh obalu

 • počet kusů, jejich zvláštní značky a čísla

 • hrubou váhu zásilky nebo jiným způsobem vyjádřené množství zboží

 • pokyny potřebné pro celní a jiná úřední jednání

 • údaj o tom, že přeprava i přes jakoukoliv opačnou doložku podléhá ustanovením Úmluvy CMR


Obsahuje-li CMR list jiné náležitosti, považujte za vhodné uvědomit o tom svého dispečera. Nemusí to být nutně špatné, ale mohou se objevit náležitosti, u kterých musí být dispečer velmi obezřetný.

Proto je dobré dávat pozor na výhrady při nakládce

Během nakládky, se musí odůvodnit všechny výhrady, které mohou přiblížit odpovědnost za zboží a jeho skutečný obsah, hmotnost i poškození a obalu. Tyto výhrady nezavazují odesílatele, ledaže je v nákladním listě výslovně uznal. Proto vždy veškeré výhrady poznačte do car listu v kolonce „18“! Nezapomínejte, že musí být výhrada vyjádřena i v anglickém jazyce.

Kdo zodpovídá za vyplněný CMR list?

Úmluva CMR nehovoří o tom, kdo má vyplnit konkrétně tento doklad. Odesílatel však odpovídá dopravci za škody způsobené, na provozních prostředcích nebo na jiných zásilkách vadami obalu zásilky, jakož i za veškeré výlohy vzniklé z tohoto důvodu, ledaže by závada byla zjevná nebo dopravci známá v době převzetí zásilky a dopravce neměl k tomu výhrady. Nezapomeňte, že CMR list musí být orazítkován dopravcem i odesílatelem na všech listech.

To znamená, že pokud CMR list správně vyplníte a přesto vás nevpustí ani k nakládce, či nemá odesílatel snahu tento CMR list vyplnit, neobávejte se toho a po vyplnění, poznačte, že jste nebyli přítomni nakládce. CMR list, je jako občanský průkaz nákladu. Pokud jej nemáte, vozidlo nesmí zboží převážet (pokud není ze situace jiná výjimka či stav, které toto povolí). Vy jediní, se potýkáte tváří v tvář kontrolorům a následkům v podobě zdržení či pokut. Dbejte tedy důsledně na jeho řádné vyplnění.
6 846 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Comments


bottom of page