top of page
Vyhledat

Co říká zákon k odměňování řidičů?

V Nařízení 561/2006 Sb, se hovoří ve článku 10 o odpovědnosti dopravce. Řidič je velmi vázán pravidly, které musí striktně dodržovat a přihlédnutí dopravce k jeho povinnostem, je více, než žádána. Co nám tedy skutečně říká zákon, abychom mohli být s dopravcem - potažmo zaměstnavatelem na jedné "rovině" a vzájemně tvořit prostor pro výjimečnou práci a důraz na výsledek?

Dopravce nesmí odměňovat řidiče za ujetou vzdálenost nebo objem přepravovaného zboží:

  • pokud by tyto odměny mohly vést k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo by podněcovaly k porušování tohoto nařízení

  • a to ani prémiovým zvýhodněním nebo příplatky


Je dobré nařízení správně chápat:

  • dopravce nás může dle zákona správně motivovat, na základě vyhlášení soutěží, případně vytvoření tabulek efektivnosti

  • nesmí se však stát, že bude řidič odměňován na základě nereálných výkonů

Dopravce organizuje práci řidičů tak, aby mohli dodržet nařízení 561/2006 Sb a náležitě poučí a provádí pravidelné kontroly, aby zajistil jeho dodržování.

  • Řidič před dopravcem odpovídá, za dodržování veškerých praktik a manipulaci s vozidlem tak, aby nedocházelo úmyslně k porušování.


Dopravce odpovídá za porušení, kterých se dopustí jeho řidiči, a to i tehdy, pokud k tomuto porušení došlo na území jiného členského státu nebo třetí země.

  • Podléhání ke sklonům v případě i nouze, se řidič uchyluje k možnosti, jak dopravci vyjít vstříc.

  • je potřebné si uvědomit, že dopravce, tímto není osvobozen a stále nese odpovědnost za řidiče.

  • Pokuty, které dosahují na území cizích států, dosahují i do tisíců EUR.


V případě identifikace přestupku , jakým jsou například rychlá jízda, nemá dopravce jinou možnost, nežli nahlásit a identifikovat zpětně řidiče, který přestupek skutečně spáchal.

  • Ovlivňování a pozměňování charakteru, při spáchání dopravního přestupku, jsou následky pro dopravce nedozírně dražší.Konečná tabulka řešení pro průměrné ceny výše pokut v EU, není konečná. Ve správním řízení se dopravce obecně posuzuje mírou ovlivnitelnosti, avšak pokuty míří do tisíců EUR. V pořadí odměňování a zdravého soutěžení, je tedy dopravce motivován jak z hlediska řidičů, kteří, jsou dnes zapotřebí a vědět, že pro něj pracují zodpovědní řidiči, rád vyhlásí soutěž i benefit o velmi lukrativní produkty. Co se týká stránky motivace ze zákonných opatření, je motivace stejná pro řidiče i dopravce - vždy musí táhnout za jeden provaz a to je nenahraditelné. Zdroj: https://www.asbenes.cz/files/EU_561.pdf


1 326 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Comments


bottom of page