top of page
Vyhledat

Dopravně-psychologické vyšetření a lékařská prohlídka řidiče z povolání

Dopravně-psychologickým vyšetřením se zjišťuje psychická způsobilost k řízení motorových vozidel.

Psychickou způsobilost má za povinnost si nechat vystavit na akreditovaném psychologickém pracovišti každý z řidičů, který bude vykonávat povolání řidiče z pracovněprávního vztahu, u něhož je řízení motorového vozidla sjednáno ve smlouvě a příslušných skupin řidičských oprávnění podle § 87 a) Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách. Je potřebné pro

 • skupiny C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg

 • speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg

 • jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla

 • ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg

 • držitele řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D, D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel

 • řidiče, který žádá o vrácení řidičského oprávnění

Kdo hradí náklady:

 • Náklady na dopravně psychologické vyšetření osob u osob v pracovně právním vztahu hradí zaměstnavatel.

 • Osoby, které nejsou v pracovněprávním vztahu a náklady spojené s navrácením řidičského oprávnění, či vybodování, si žadatel hradí sám.

Jak často se dopravně psychologické vyšetření musí opakovat

 • nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let

 • nejpozději v den dovršení 50 let

 • po dovršení 50 ti let pak každých pět let periodicky

 • řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění

Co má za následek v případě, že u psychologického vyšetření neuspějete?

 • Není třeba se znepokojovat. Test vám bude umožněno si zopakovat.

 • Je potřebné si uvědomit, že na toto vyšetření je opravdu nutné si odpočinout a důsledně se vyspat. Pokud před vyšetřením řídíte a nejste odpočatí, raději si termín změňte


Zdravotní prohlídka


Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě.

 • Prohlídka podle zákona č. 361/2000 Sb., musí být prováděna každé dva roky.

 • Pokud se jedná o zaměstnance staršího 50 let, musí mít lékařskou prohlídku každý rok.


836 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Kamiony s dieslem se do roku 2040 přestanou v EU prodávat

Na portálu Fdrive.cz vyšel článek, který uvádí: "Evropští zákonodárci podle tiskové zprávy Evropského parlamentu odsouhlasili cíle emisí CO2 pro těžká nákladní vozidla, které povedou k úplnému ukončen

bottom of page