top of page
Vyhledat

Dopravně-psychologické vyšetření a lékařská prohlídka řidiče z povolání

Dopravně-psychologickým vyšetřením se zjišťuje psychická způsobilost k řízení motorových vozidel.

Psychickou způsobilost má za povinnost si nechat vystavit na akreditovaném psychologickém pracovišti každý z řidičů, který bude vykonávat povolání řidiče z pracovněprávního vztahu, u něhož je řízení motorového vozidla sjednáno ve smlouvě a příslušných skupin řidičských oprávnění podle § 87 a) Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách. Je potřebné pro

 • skupiny C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg

 • speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg

 • jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla

 • ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg

 • držitele řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D, D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel

 • řidiče, který žádá o vrácení řidičského oprávnění

Kdo hradí náklady:

 • Náklady na dopravně psychologické vyšetření osob u osob v pracovně právním vztahu hradí zaměstnavatel.

 • Osoby, které nejsou v pracovněprávním vztahu a náklady spojené s navrácením řidičského oprávnění, či vybodování, si žadatel hradí sám.

Jak často se dopravně psychologické vyšetření musí opakovat

 • nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let

 • nejpozději v den dovršení 50 let

 • po dovršení 50 ti let pak každých pět let periodicky

 • řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění

Co má za následek v případě, že u psychologického vyšetření neuspějete?

 • Není třeba se znepokojovat. Test vám bude umožněno si zopakovat.

 • Je potřebné si uvědomit, že na toto vyšetření je opravdu nutné si odpočinout a důsledně se vyspat. Pokud před vyšetřením řídíte a nejste odpočatí, raději si termín změňte


Zdravotní prohlídka


Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě.

 • Prohlídka podle zákona č. 361/2000 Sb., musí být prováděna každé dva roky.

 • Pokud se jedná o zaměstnance staršího 50 let, musí mít lékařskou prohlídku každý rok.


856 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page