top of page
Vyhledat

Jaké jsou hlavní příčiny nedostatku řidičů kamionů v Evropě

Problém nedostatku řidičů kamionů v Evropě je a bude čím dál více pálčivým problémem celé ekonomiky. Nebylo tomu tak vždy, v určitých dobách to bylo poměrně prestižní a dobře placené povolání.


Při hodnocení příčin nedostatku řidičů kamionů je třeba brát v potaz, že každá země je jiná a všude je taky trochu jiný mix příčin. Přesto k těm základním patří:


  • Stárnoucí pracovní síla - mnozí řidiči kamionů se blíží důchodovému věku a mladých, kteří by je nahradili, není dost; mladou generaci více zajímají jiné profese z důvodu lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, stability zaměstnání a lepšího platového ohodnocení

  • Rostoucí objem přeprav - předchozí bod, kdy mnozí zkušení řidiči odchází do důchodu, je ještě komplikován neustále rostoucím objemem přeprav, takže i kdyby za každého důchodce nastoupil jeden nový řidič, pořád by to nestačilo

  • Nízké mzdy a pracovní podmínky - práce řidiče kamionu je náročná profese s dlouhou pracovní dobou (resp. dobou na cestách a mimo domov) a někdy i velmi níkými platy. Tyto faktory dělají tuto profesi čím dál míň atraktivní pro potenciální zájemce

  • Požadavky na školení a zkoušky - práce řidiče kamionu vyžaduje specifická školení a zkoušky; tyto jsou poměrně časově náročné a navíc nejsou levné, což může odradit další potenciální zájemce

  • Jiná odvětví - v ekonomice je řada dalších odvětví, která potřebuji pracovní sílu a dokážou nabídnout buď lepší pracovní podímnky, lepší plat, nebo obojí

  • Brexit - ten způsobil nedostatek řidičů zejména ve Velké Británii

  • Covid-19 - pandemie měla dopad na mnohá odvětví ekonomiky, narušila dodavatelské řetězce a vedla k tomu, že část řidičů kamionů si našla jinou práci

S cílem řešit nedostatek řidičů kamionů, řada států v Evropě realizuje iniciativy ke zlepšení pracovních podmínek, platového ohodnocení, zjednodušení poviných certifikací / zkoušek. Kromě toho se již řadu let investuje do technologií vozidel bez řidiče. Přesto bude trvat velmi dlouho, než takováto opatření přinesou nějaké výsledky.


#ridicikamionu #vodicikamionov #nakladnidoprava #D365 #ridicisobe #nedostatekridicukamionu #nedostatokvodicovkamionov #pracovnipodminky

188 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Na webu eLogistika vyšel článek o problému s nefunkčností starých karet řidičů, kde se mimo jiné píše: "Od 21. srpna 2023 se na základě unijního rozhodnutí nesmí prodávat nová nákladní vozidla s hmot

bottom of page