top of page
Vyhledat

Novelizace N561/2006 vstoupila v platnost

Čtvrtek se stal pro řidiče kamionové dopravy zlomem. Od 20.8.2020 nastaly změny, které novelizují Nařízení (ES) 561/2006 novou verzí Nařízení (ES) 2020/1054 ze dne 15.7.2020.

Jaké změny jsou pro řidiče, který se nařízením 561/2006 řídí nejdůležitější?


Zkrácení týdenního odpočinku 2x po sobě, článek 8, odstavec 6, smíte za podmínky že

 1. ve čtyřech po sobě následujících týdnech čerpá řidič čtyři týdenní odpočinky z nichž alespoň dva jsou běžné (nejméně 45 hod)

 2. zkrácené týdenní doby odpočinku je oprávněn čerpat pouze řidič v mezinárodní silniční nákladní dopravě

 3. smí se čerpat pouze v jiném členském státě Evropské unie, než ve kterém má řidič bydliště, nebo ve kterém má dopravce vykonávající silniční dopravu sídlo

 4. nahrazení následné odpovídající doby zkráceného týdenního odpočinku musí být čerpané:

 • vcelku

 • společně s jakoukoliv dobou odpočinku

 • před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu

Čerpání více jak 45 hodinového týdenního odpočinku, je zakázáno čerpat ve vozidle, pouze v bydlišti nebo na ubytovacím zařízení, které hradí zaměstnavatel. Tímto jednáním není ohrožena bezpečnost silničního provozu


Překročit denní a týdenní dobu řízení, článek 12, smíte pouze

 • jednu hodinu, aby řidič dojel do provozovny zaměstnavatele nebo do svého bydliště a čerpal týdenní dobu odpočinku

 • dvě hodiny, aby dojel do provozovny zaměstnavatele nebo do svého bydliště a čerpal běžnou týdenní dobu odpočinku pokud bezprostředně před dodatečnou jízdou čerpal nepřerušenou přestávku v délce 30 minut

Řidič uvede důvod této odchylky ručně na záznamovém listu záznamového zařízení (výtisk), nejpozději po dojetí. Tímto jednáním není ohrožena bezpečnost silničního provozu.


Návrat řidiče článek 8 nový odstavec, kde dopravce organizuje práci řidiče tak, aby se řidič

 • mohl v průběhu každých čtyř po sobě následujících týdnů vrátit do sídla společnosti či bydliště řidiče

 • kde jeho týdenní doba odpočinku obvykle začíná

 • s cílem strávit tam nejméně jednu běžnou týdenní dobu odpočinku nebo týdenní dobu odpočinku delší než 45 hod (dále pak ubytovací zařízení)

Dopravce dokumentuje plnění této povinnosti a uchovává dokumentaci v místě prostorách společnosti.

V případě úprav v Nařízení 561/2006, se jedná o vysvětlení některých důležitých změn související s prací pro řidiče počínaje dnem 20.8.2020, která se jich přímo dotýká. Dalším změnám, se budeme věnovat v dalším článku.


Chcete i Vy dostávat kvalitní informace nezbytné pro Vaši práci? Staňte se našimi členy na www.d365.cz/clenstvi.
939 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Comments


bottom of page