top of page
Vyhledat

O povinnosti řidiče vozit s sebou doklad Potvrzení o činnostech

Potvrzení o činnostech je řidiči vydáno dopravcem v případě, kdy tento řidič nemohl záznam o režimu své činnosti vést jiným způsobem například digitální kartě do tachografu. Potvrzení o činnostech vyplní dopravce strojově, nikoliv ručně. Za účelem platnosti musí být formulář podepsán jak zástupcem dopravce, tak řidičem, a to před zahájením další jízdy.  Posádka musí s sebou vozit následující doklady o činnosti a při kontrole vydat k ověření:


Při řízení vozidel, která jsou vybavena analogovým kontrolním přístrojem (kontrolní přístroje, které používají záznamové listy):

  1. kontrolní listy pro probíhající kalendářní den a pro 28 předcházejících kalendářních dnů

  2. karta řidiče, pokud mu taková byly udělena mít s sebou ve vozidle

  3. pokud bylo v uvedeném období 28 předcházejících dní vozidlo řízeno digitálním tachografem a karta řidiče nemohla být používána kvůli jejímu poškození, chybějící funkci nebo ztrátě, podle Nařízení 165/2014 vytvořené výtisky s sebou

  4. vést ruční záznamy, pokud nastala porucha analogového tachografu a dále podle bodu 3.

Při řízení motorových vozidel, která jsou vybavena digitálním kontrolním přístrojem (kontrolní přístroje, které se používají s kartou řidiče):

  1. vést předepsané ruční záznamy, pokud se v probíhajícím kalendářním dni nebo v 28 předcházejících kalendářních dnech vyskytla na tachografu závada

  2. zaznamenávat předepsané výtisky, pokud nebylo možné v období uvedeném v bodu jedna používat kartu řidiče

  3. vést ruční záznamové listy, pokud v období uvedeném v bodu dva bylo vozidlo řízeno analogovým kontrolním přístrojem.


Ode dne 2. 3. 2015 vstoupil v platnost čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, na jehož základě ČLENSKÉ STÁTY NESMÍ ŘIDIČŮM UKLÁDAT POVINNOST PŘEDLOŽIT POTVRZENÍ O ČINNOSTECH. Doporučujeme, pokud nemáte uvedenou jízdu na digitální kartě a řídili jste vozidlo bez digitálního tachografu, vždy toto potvrzení raději mít u sebe. Některé státy EU jej vyžadují hlavně v případě nesrovnalostí (bez doplnění činnosti na kartě), nebo neshodách při nesprávném vysunutí karty z DGT. Směrodatné, je ujištění kontrol státních orgánů, že jste netrávili 45 hodinovou pauzu ve vozidle a skutečně byli mimo. Což dopravce stvrzuje tištěným formátem potvrzení o činnosti řidiče a Vy stvrdíte vlastnoručním podpisem.


1 473 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Comments


bottom of page