top of page
Vyhledat

Tranzit nákladních vozidel v tyrolské oblasti bude ve druhé polovině letošního roku podléhat ještě intenzivnějším technickým kontrolám.

Do roku 2021 ohlásily rakouské orgány dalších 32 dní technických kontrol u všech hlavních tranzitních tras pro nákladní vozidla v Alpách. V loňském roce proběhlo 114 dní technických kontrol u mobilních stanovišť a letos je naplánováno 146 dnů kontrol. Účelem těchto mobilních stanvišť (TUK) je detekovat nákladní automobily s technickými problémy, které cestují po trasách v regionu. Rovněž bude kontrolováno dodržování doby řízení a odpočinku a dodržování maximálních povolených hmot a přepravních dokladů.


Kontrolní akce v bodech Radfeld, Kundl a Brenner jsou také prováděny s podporou ASFINAG, který v loňském roce zkontroloval 20% z celkového počtu kontrolovaných nákladních vozidel na dálnicích v tyrolské oblasti.

Rozhodnutí úřadů přichází poté, co statistiky za prosinec 2020 ukazují 10% nárůst hustého provozu na více než 184 000 nákladních vozidel na tranzitních trasách v Tyrolsku. V roce 2020 obíhalo po koridoru Inntal přibližně 2,31 milionu nákladních vozidel.

1 039 zobrazení0 komentářů
 • Od 19.4. 6:00 do 23.4. 18:00 h směr Belgie - Dunkirku od křížení č.65 (Ghyvelde / Bray-Dunes / Hondscoote) musí být sveden veškerý provoz do jednoho levého jízdního pruhu přibližně o délce 4 km z důvodu prací na povrchu vozovky.

 • Od 26.4. 00:00 do 30.4. 18:00 h bude omezení v totožném směru z Belgie do Dunkirku od křížení č.65 (Ghyvelde / Bray-Dunes / Hondscoote) a doprava bude svedena do levého jízdního pruhu na vzdálenost přibližně 5 km.

  • výjezd od křížení č.64 (Leffrinckoucke / Téteghem / Zuydcoote) bude zcela uzavřen- ve směru z Dunkirku do Belgie má zůstat trasa průjezdná pouze v pravém jízdním pruhu ve vzdálenosti cca 6 km

 • Od 3.5. 6:00 do 7.5. 18:00 h směrem do Belgie od Dunkirku po křížení č.65 (Ghyvelde / Bray-Dunes / Hondscoote) bude provozuschopný pouze levý jízdní pruh na vzdálenost přibližně 4 km.

Správce dálničního úseku tímto informuje, aby řidiči zejména v této části byli připravení na možné zdržení a úzký průjezd.177 zobrazení0 komentářů

Aktualizováno: 12. 6. 2021

Od pondělí 19. dubna bude v obou směrech obnovován povrch vozovky dálnice E42 / A27 mezi Chaineux a „Round-point des vaches“ na N3 v Battice.

Fáze prací 1 - od 19.4. do 7.5.2021:

 • Na E42 / A27 směrem na Battice do Verviers je k dispozici pouze jeden pruh mezi výjezdem Battice a dálničním mostem přes Dison s rychlostním limitem 70 km/h

 • Na E42 / A27 nebude možné najet z „kruhového objezdu vaches“ (ze směru od N3)

  • řízený odklon povede přes N3, nájezdu Thimister u E40/A3 a sjezdu 36 (Aire de Tignée) z E40/A3

 • Účastníci silničního provozu na E40/A3 přijíždějící z Aix-la-Chapelle nebudou moci najet na křižovatku „Verviers-Chaineux“ spojující E40/A3 s E42/A27

  • řízený odklon povede sjezdem 36 (Aire de Tignée) z E40/A3

Fáze prací 2 - od 10.5. do 11.6.2021:

 • - Během této fáze prací bude na E42/A27 k dispozici pouze jeden jízdní pruh mezi přemostěním přes Dison a Battice ve směru od Verviers do Battic s rychlostním limitem 70 km/h

Od 10. do 28.5.2021:

 • Battice křižovatka směřující k nájezdu E42/A27 ze směru z Verviers s N3 (Round-Point des Vaches) bude zcela uzavřena

 • Provoz na E40/A3 vedoucí z Aix-la-Chapelle a Liège nebo na E42/A27 vedoucí z Verviers nebude průjezdný do Battice. Provoz bude odkloněn přes výjezd 37 (Thimister) z E40/A3


Během víkendu 21.5.2021:

 • bude z důvodu obnovy povrchu částí vozovky zcela uzavřen „kruhový objezd Vaches“ (N3).

 • řidiči jedoucí z N3 na E40/A3, budou tento víkend objíždět přes nejbližší nájezdy (Thimister a Soumagne).

Od 31.5. do 11.6.

 • bude mimo provoz uzavřena mimoúrovňová křižovatka spojující E42/A27 z Verviers s E40/A3 ve směru na Lutych

 • účastníci silničního provozu budou muset pokračovat po silnici E42/A27 ke „kruhovému objezdu vaches“ a poté se otočit ve směru na Lutych

V tomto období je předpoklad ztížení provozu, který může ve špičce způsobovat zácpy a drobné odchylky při svedení provozu na objížďky. Řidiči zejména vozidel nad 7,5 tun, by měli dbát zvýšené opatrnosti, prodlevy času jízdy a zúžených míst při průjezdu kolem opravovaných částí.
68 zobrazení0 komentářů
bottom of page